Tilmelding til køreskolen

Persondatabeskyttelse

6 + 10 =

*Dataindsamling jf. lov om Persondatabeskyttelse

Oplysningspligt til elever

Behandling af persondata i forbindelse med dit kørekort forløb

Lohses Køreskole, Rugbjergvej 6, 7490 Aulum, CVR nr 32124747 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du kan kontakte os på tlf: 24414134, mail: lohseflugt@mail.dk.

Behandlingen af dine personoplysninger

Lohses Køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig (iht. persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort).
Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger: ID-oplysninger, CPR-nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser evt. navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring) samt evt. ansøgning om dispensation.

Opbevaring og sletning

Tilmeldingsblanket, ansøgningsskema og lektionsplan opbevares under forløbet af køreskolen i en låst taske, hos kørelæreren.

Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen (lektionsplanen) vil blive opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskemaet beholder politiet efter bestået køreprøve.

Indehaverne af forældremyndigheden udfylder en samtykkeerklæring, hvis den pågældende elevs alder er 17 år. Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus, lægeerklæring og evt ANT-kursusbevis behandles og beholdes af Borgerservice.

Modtagere, der kan behandle dine oplysninger

Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Politiet og tilsynsførende
 • Evt. samarbejdende kørelærere
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg.
 • Evt. tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer
 • Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforening
 • Ekstern underviser i førstehjælp
 • Administrationscentre
 • Færdselsstyrelsen
 • It-leverandører

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
 • Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Mere Info

Lohses Køreskole v/Hanne Lohse Flugt

Adresse:  Markedspladsen 10, Aulum

Telefon: (+45) 24 41 41 34

Mail: lohseflugt@mail.dk

 

Holdstart

Tjek kalenderen