B-kørekort

Derudover kommer følgende ekstraudgifter

 

kr.

1000

Prøvegebyr til politiet (teori og køreprøve)

kr.

500

Evt. ekstra køretimer pr. stk.

kr.

500

Leje af bil køreprøve

Lægeerklæring + foto

Færdselsrelateret 1. hjælp

Generhvervelse

kr.

3000

Ubegrænset teori

kr.

600

Køretimer pr. stk.

kr.

600

Leje af bil køreprøve

kr.
890

Prøvegebyr til politiet (teori og køreprøve)

Tilmeld dig mine kurser her